10 gesprekken,  ter verbetering van je relatie met een kennis, collega, vriend, ouders, broer, zus en/of partner 

Het programma ‘Betere relaties’ wordt doorlopen aan de hand van een concrete coachvraag rondom de relatie met één persoon. Middels deze inzichten en verbeteringen die worden ingezet kan je ervaring opdoen, waarna je opgedane kennis en vaardigheden ook in kunt gaan zetten in andere relaties. 

Gert Klos fotografie

Drie voorbeelden van vragen passend bij dit coachtraject ‘Betere relaties’ zijn: 

  • Verlang jij er ook naar om jouw mogelijkheden te ontdekken om de relatie met je partner, vriend of collega te verbeteren? 
  • Wil jij ook vaker waardevolle gesprekken aangaan en daarbij weten hoe je dat aanpakt en wat je kunt zeggen, zonder dat het je heel veel energie en hersenkarakers kost? 
  • Wil je ook graag meer relaxed zijn in gesprekken en meer plezier ervaren in de contacten waardoor je de relatie verdiept? 

Elkaar begrijpen begint met ruimte innemen en jezelf laten zien. Je kan wel in contact zijn en meedoen door je aan te passen en te trachten te voldoen aan de ontelbare niet uitgesproken verwachtingen. Maar wanneer doe je dat dan goed genoeg, wie zegt wat gemiddeld of normaal is? 

Zonder verbinding kan je nooit goed weten wat er in de ander omgaat. Je hebt immers input van de ander nodig om te kunnen weten wat hij precies bedoeld. 

Met het doorlopen van dit coachtraject krijg je inzicht in je eigen mindset, gedrag en aandeel binnen relaties. En leer je door middel van coaching en training, vaardigheden en mogelijkheden die toepasbaar en praktisch zijn waardoor het leven betekenisvol wordt in contact met anderen. 

Je leert beter hoe jezelf en anderen in elkaar zitten, welke overeenkomsten en verschillen er zijn waardoor je beter leert hoe jij je verhoudt tot anderen, welke behoeften en noden er meespelen en welke elementen een rol kunnen spelen in de relatie. 

Er wordt overzicht geboden welke facetten er meespelen in goede relaties. Onderzocht wordt waar eventuele hiaten, uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden zitten, zodat je kunt werken aan de individuele uitdagingen. We gaan op zoek naar je eigen invloedsfeer en naar je eigen wijze van doen, opdat je door inzicht en inzet een positieve invloed zult hebben op de relatie die voor jou zo van belang is. 

Naast de algemene kennis over relaties en hoe jou autisme doorwerkt in het hebben, houden en ontwikkelen van een relatie, omvat het coachtraject 7 stappen die achtereenvolgens doorlopen kunnen worden. Wij zullen starten met een situatieanalyse door middel van een relatiescan. De stappen erna zijn gericht op jezelf, de ander, op het zelf actie ondernemen, betere gesprekken voeren, uitdagingen hanteren en blijvende aandacht houden. Je bepaalt zelf in welke mate je de ander wel/ niet betrokken wil laten zijn. Het is niet direct noodzakelijk dat de ander op de hoogte is van je coachtraject die je aangaat. E-mail ondersteuning en praktische opdrachten om tussen de gesprekken door thuis te doen helpen je om dingen inzichtelijk te maken. 

Spring naar toolbar